Mediation

Voordelen:

  • u komt in overleg tot een oplossing
  • u kunt rekening houden met de belangen van beide partijen
  • de oplossing die u vindt is een gezamenlijke oplossing, waardoor duurzamer zal zijn
  • u bespaart kosten
  • u bespaart tijd en energie

Mediation heeft extra voordelen als er kinderen zijn:

  • de belangen van kinderen zijn beter gewaarborgd als ouders samen werken

Kinderen zijn loyaal aan beide ouders. Kinderen verdienen een omgeving waarin ze kunnen toekomen aan hun ontwikkeling en niet bezig hoeven te zijn met een strijd die hun ouders voeren.

Wat is mediation?

Mediation of bemiddeling is overleg tussen mensen die een verschil in belang hebben of een verschil van mening. De mediator begeleidt op deskundige wijze het overleg. Daarbij wordt uiteraard op de manier van communiceren gelet. Bemiddeling bij juridische onderwerpen vraagt om een mediator die ook juridisch onderlegd is. Bij mij kunt u terecht voor bemiddeling over familiezaken. Ik ben ook werkzaam als advocaat in dit rechtsgebied. Ik zal u wijzen op de juridische aspecten die voor u van belang zijn.

Familierechtmediation

U kunt bij mij terecht voor mediations op het gebied van echtscheiding of het uit elkaar gaan van samenwoners. Ook behandel ik zaken over nalatenschappen.

Voor meer informatie: Contact