Kindregelingen: financiële tegemoetkoming voor ouders

22 december 2019

Met ingang van 1 januari 2015 zijn er vier kindregelingen die ouders een financiële tegemoetkoming bieden in de zorg voor hun kinderen.

De volgende drie kindregelingen geven ouders een recht op een bijdrage van de overheid:
de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.
De vierde regeling biedt een korting op de te betalen inkomstenbelasting voor werkende ouders: de combinatiekorting.

Kindregelingen geven ouders een financiële tegemoetkoming

Kindregelingen: financiële tegemoetkoming voor ouders

Financiële tegemoetkomingen van de overheid voor ouders: kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en combinatiekorting

Kinderbijslag

De kinderbijslag geldt voor de ouder met een kind jonger dan 18 jaar.
Als de ouders en het kind samenwonen, dan is één van de ouders de aanvrager van de kinderbijslag.
U vraagt de kinderbijslag aan bij de
Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Op de site van de SVB vindt u meer informatie hierover.

De uitbetaling van de kinderbijslag is eenmaal per kwartaal. De bedragen per kind en per kwartaal vindt u hierboven. Zoals u ziet is het bedrag afhankelijk van de leeftijd van het kind. De kinderbijslag ontvangt u direct na afloop van een kwartaal.

Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt dan misschien kinderopvangtoeslag krijgen. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u maakt voor de opvang. Meer informatie hierover vindt u op de site van de belastingdienst.

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten van een kind jonger dan 18 jaar.
De ouder op wiens naam de kinderbijslag staat, vraagt het kindgebonden budget aan. Bij een inkomen tot € is het kindgebonden budget maximaal. Hoe hoger uw inkomen is, hoe lager het kindgebonden budget is.

U kunt een proefberekening maken voor de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget: proefberekening toeslagen.

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder krijgt een toeslag op het kindgebonden budget. Is uw inkomen lager dan € in 2020 dan is de toeslag €  per jaar. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de toeslag op het kindgebonden budget is.

Vermogenstoets bij kindgebonden budget

Overigens geldt voor het kindgebonden budget ook een vermogenstoets: heeft u als alleenstaande ouder een vermogen meer dan € (2020), dan vervalt het recht op een kindgebonden budget. Een eigen woning wordt hierbij niet tot het vermogen gerekend.

Heeft u als ouder een toeslagpartner, dan is er geen recht op een kindgebonden budget meer bij een gezamenlijke vermogen meer dan € (2020).

Heeft u een toeslagpartner? Aan de hand van een paar vragen komt u het antwoord te weten op de site van de belastingdienst.

De combinatiekorting voor werkende ouder

De combinatiekorting krijgt u via de aangifte inkomstenbelasting. Het is een korting op de belasting die u moet betalen. Hebt u een fiscale partner, dan krijgt alleen degene met het laagst inkomen de korting.

U komt in aanmerking voor de korting als het kind dat op uw adres is ingeschreven op
1 januari jonger is dan 12 jaar. Hebt u meer kinderen, dan geldt dat het jongste kind aan deze voorwaarde moet voldoen.
Verder moet u inkomen uit arbeid hebben. Het gaat daarbij om een inkomen van ten minste
€ 5.072 bruto per jaar. Een zelfstandige die in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek heeft ook recht op de combinatiekorting.

Het kind dat jonger is dan 12 jaar moet ten minste 6 maanden van het jaar op uw adres staan ingeschreven.
Voor co-ouders geldt een uitzondering: u hebt allebei recht op de korting, mits het kind doorgaans 3 dagen per week bij u (en ook bij de andere ouder) verblijft. Met 3 hele dagen bedoelen de belastingdienst 3 keer 24 uur per week. U voldoet ook aan deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft.

Het bedrag van de combinatiekorting is in 2020 € .
Dit bedrag wordt hoogstens één keer per huishouden uitbetaald.