Berekenen kinderalimentatie

Wilt u kinderalimentatie berekenen? Dan moet u weten wat de hoogte van uw netto-inkomen per maand is. Ook bedragen die u één keer per jaar ontvangt, zoals vakantiegeld en de eindejaarsuitkering, tellen mee bij de berekening. Dit rekenmodel geeft u een indicatie van het bedrag dat voor u geldt.

Kinderalimentatie berekenen voor inkomens vanaf € 1660 per maand.

netto maandinkomen:
kinderalimentatie:

De berekening is van toepassing bij een netto besteedbaar inkomen vanaf
€ 1660 per maand. Voor lagere inkomens geldt de tabel hieronder.

Tabel kinderalimentatie berekenen voor inkomens tot € 1660 per maand

netto inkomen kinderalimentatie per maand
1410 tot 1460 62
1460 tot 1510 87
1510 tot 1560 106
1560 tot 1610 117
1610 tot 1660 124

Bij een netto inkomen tot € 1410 per maand bedraagt de kinderalimentatie voor één kind € 25 per maand en voor meerdere kinderen is de kinderalimentatie in totaal € 50 per maand.

Let op: bovenstaande berekening geeft een indicatie van de te verwachten alimentatie. Persoonlijke omstandigheden spelen bij de vaststelling van de alimentatie ook een rol, evenals de draagkracht van de andere ouder. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op.

Behoefte van het kind

De behoefte van het kind wordt bepaald aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen voor de scheiding. Het uitgangspunt is: een kind heeft na de scheiding hetzelfde bedrag nodig als tijdens het samenwonen van de ouders. Dit bedrag vormt de bovengrens: de bijdrage, de alimentatie, kan niet hoger zijn dan het bedrag dat is vastgesteld als de behoefte van het kind.
De combinatie van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders bepaalt wat u als ouder moet bijdragen in de kosten van uw kind.

Draagkracht van ouders

Om de draagkracht van beide ouders te bepalen wordt uitgegaan van het inkomen dat er is op het moment van scheiden. Dit bedrag berekent u met het rekenmodel ‘Kinderalimentatie berekenen’ op deze pagina. U weet dan ongeveer wat de draagkracht per ouder is.

Op grond van het inkomen van beide ouders wordt per ouder de bijdrage berekend. De bijdrage is ‘naar rato’, dat wil zeggen: het bedrag per ouder staat in verhouding tot de draagkracht van die ouder.

Kinderalimentatie berekenen is niet eenvoudig

Het is vaak niet zo eenvoudig om zelf de bijdrage per ouder te berekenen. Hebt u daarbij advies nodig, dan kan ik u daarin bijstaan. We kunnen dan bijvoorbeeld ook nagaan of er bijzondere omstandigheden zijn die het nodig maken af te wijken van het rekenmodel.

Neem contact met op voor meer informatie of maak een afspraak via het contactformulier.