Erfrecht

Het erfrecht regelt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden als iemand overlijdt.

Zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. In de wet worden vier groepen aangewezen. De eerste groep bestaat uit de echtgenoot en de kinderen. Is er geen echtgenoot en zijn er ook geen kinderen, dan komt de tweede groep aan bod: de ouders, broers en zussen. De derde groep zijn de grootouders en de vierde groep bestaat uit de overgrootouders.
De wet geeft ook regels over het afwikkelen van de nalatenschap.

In een testament regel je de nalatenschap wanneer je wil afwijken van de wettelijke regels.

Helaas komt het regelmatig voor dat nabestaanden het niet eens worden over de afwikkeling van de nalatenschap. Voor advies en begeleiding in procedures over de verdeling van een nalatenschap kunt u met mij contact opnemen.

Nalatenschapsmediation

Mediation is vaak een goede optie om zonder procedures tot een regeling van de nalatenschap te komen.