Nalatenschapsmediation

Medition als hulpmiddel om te komen tot de afwikkeling van een nalatenschap. Hoe gaat het in zijn werk? Als mediator begeleid ik het proces om te komen tot een afronding van de erfenis. Nabestaanden zijn vaak familieleden van elkaar. Bij het verdelen van de erfenis kan oud zeer naar boven komen. De periode na een overlijden is al niet makkelijk. Het oud zeer kan in die periode voor extra emoties zorgen.

Samen in gesprek?

Samen om de tafel met de familie in zo’n situatie is geen eenvoudige opgave. Juist omdat er emoties zijn, kies ik ervoor om eerst met iedere nabestaande apart een gesprek aan te gaan. Met iedere betrokkene breng ik in kaart wat van belang is en wat de wensen zijn. Daarna komt er een gezamenlijk gesprek, waarin op gepaste wijze aan de orde komt wat in de individuele gesprekken is gezegd.

Nalatenschapsmediation is bedoeld om zaken op te lossen

Het is en blijft de bedoeling om tot een goede afwikkeling te komen van de nalatenschap. Met ieders belangen dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden. Maar uiteraard kunnen niet alle problemen die uit het gezamenlijke verleden stammen, opgelost worden. Een regeling komt wel zoveel mogelijk tegemoet aan ieders wensen.

Wilt u meer informatie: neem vrijblijvend telefonisch contact op 030-207 70 70