Blog

Studieschuld is niet verknocht

23 februari 2020

Is een studieschuld wel of niet verknocht? De rechtbank besliste in een echtscheidingsprocedure dat beide echtgenoten draagplichtig zijn voor de studieschuld van de man. De schuld valt gewoon in de gemeenschap van goederen, waardoor ieder de helft van de studieschuld moet voldoen. De vrouw is het met die uitspraak niet eens en zij gaat in… Lees verder »

Pensioenverevening bij scheiding

27 januari 2020

Pensioenverevening bij scheiding: verdeling van het ouderdomspensioen Er zijn twee soorten pensioen, namelijk ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. U leest hier over echtscheiding en pensioenrechten. Pensioenverevening bij scheiding ziet op verdeling van het ouderdomspensioen. Nabestaandenpensioen is echter een recht van de partner van de werknemer, een recht dat u mogelijk ook na scheiding behoudt. Bij scheidingsmediation is… Lees verder »

Indexering alimentatie 2020

22 januari 2020

Indexering alimentatie 2020: per 1 januari 2020 is de indexering van de alimentatie 2,5%. Het bedrag dat in 2019 werd betaald, moet dus met 1,025 verhoogd worden. De verhogingen in de achterliggende jaren: De indexering van alimentatie wordt automatisch toegepast. Dit geldt zowel voor de alimentatie die de rechter heeft vastgesteld als voor de alimentatie… Lees verder »

Divorce and mediation

6 januari 2020

Information about divorce and mediation Before I give you more information about divorce and mediation, I will first tell you when you can ask for divorce in the Netherlands. A divorce application can be submitted to the Dutch court in the following cases: – both spouses have the Dutch nationality (in which case it is… Lees verder »

Kindregelingen: financiële tegemoetkoming voor ouders

22 december 2019

Met ingang van 1 januari 2015 zijn er vier kindregelingen die ouders een financiële tegemoetkoming bieden bij de zorg voor hun kinderen. De volgende drie kindregelingen geven ouders een recht op een bijdrage van de overheid: de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. De vierde regeling biedt een korting op de te betalen inkomstenbelasting… Lees verder »