Pensioenverevening bij scheiding

27 januari 2020

Pensioenverevening bij scheiding: verdeling van het ouderdomspensioen

Er zijn twee soorten pensioen, namelijk ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. U leest hier over echtscheiding en pensioenrechten. Pensioenverevening bij scheiding ziet op verdeling van het ouderdomspensioen. Nabestaandenpensioen is echter een recht van de partner van de werknemer, een recht dat u mogelijk ook na scheiding behoudt.

Bij scheidingsmediation is pensioenverevening een belangrijk onderwerp. Meer informatie over mediation bij scheiding vindt u hier.

Verdeling van het ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. Een werknemer bouwt meestal ouderdomspensioen op vanaf zijn 25e jaar.
Ouderdomspensioen kunt u delen bij echtscheiding. De wet regelt dat gehuwden recht hebben op de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Het gaat dan echter alleen om het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit heet pensioenverevening.
Voor ongehuwd samenwonenden bestaat dit recht niet.

Pensioenverevening bij scheiding

In onderstaande link vindt u meer informatie over pensioenverevening. De standaardregeling houdt in dat ieder de helft krijgt van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Andere regelingen zijn mogelijk.
Hier vindt u Informatie van de overheid over pensioenverevening

Het kan zijn dat in uw huwelijkse voorwaarden een regeling staat over pensioenverevening bij scheiding. Het is dus van belang om dat na te kijken!

pensioenverevening bij scheiding

verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding

Formulier pensioenverevening

Het formulier voor de aanvraag van pensioenverevening, vindt u hier. Dit formulier dient u in bij het pensioenfonds binnen 2 jaar na de inschrijving van de echtscheiding.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Een werknemer bouwt vaak ook nabestaandenpensioen op. Nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd na het overlijden van de werknemer. De eerste huwelijkspartner heeft recht op het nabestaandenpensioen dat tot de datum van scheiding is opgebouwd. Deze partner heeft dus ook recht op het pensioen dat voor het huwelijk is opgebouwd!
Na de scheiding blijft het recht op dit nabestaandenpensioen bestaan. Het heet dan: bijzonder nabestaandenpensioen.

Het kan zijn dat er geen opbouw van nabestaandenpensioen heeft plaatsgevonden omdat het nabestaandenpensioen verzekerd is via een risicoverzekering. In dat geval is er geen recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Of er al dan niet recht bestaat op bijzonder nabestaandenpensioen kan nagevraagd worden bij het pensioenfonds.

Nabestaandenpensioen wordt ook wel weduwepensioen genoemd of partnerpensioen.
Samenwoners kunnen hun partner ook aanmelden voor een recht op nabestaandenpensioen. Zij hebben daarvoor een samenlevingsovereenkomst nodig die door de notaris is opgesteld.

Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd, kunt u met uw DigiD opvragen bij:
mijnpensioenoverzicht.nl