Scheidingsmediation

Wie gaat scheiden, komt voor ingrijpende keuzes te staan. Met scheidingsmediation bepaalt u zelf hoe dat uitpakt en laat u de beslissingen niet over aan een rechter.

Met ondersteuning van een mediator kunt u scheiden in overleg

De mediator gaat met de partners samen in gesprek en zorgt voor een effectieve communicatie. Zo komt u samen tot een goede regeling van uw scheiding.

Scheidingsmediation: scheiden in overleg

Mediation voor een zorgvuldige scheiding

Kies een scheidingsmediator én familierechtspecialist

Goede keuzes maken vereist dat je weet wat de mogelijkheden zijn. Een goede voorlichting is daarbij van groot belang. Kies daarom voor een mediator die gespecialiseerd is in het familierecht.
Marian van Rijn is aangesloten bij de vFAS, de vereniging van specialisten op het terrein van het familierecht.  Voor meer informatie over de Vereniging van Familierechtsadvocaten Scheidingsmediators: zie site vFAS

Hoe werkt scheidingsmediation

Bij scheidingsmediation proberen partners regelingen te treffen die voor beiden acceptabel zijn.Dit gebeurt in gezamenlijke gesprekken, waarbij de partners samen met de mediator om tafel gaan. Gemiddeld zijn er vier gesprekken nodig om tot een afronding te komen. De gesprekken duren anderhalf tot twee uur.
De scheidingsmediator leidt het gesprek, brengt samen met u problemen in kaart en zorgt ervoor dat alle aspecten van de scheiding aan bod komen. De mediator heeft kennis van zaken en kan u van goed advies voorzien. De juridische houdbaarheid van de te maken afspraken wordt gewaarborgd. Maar de scheidingsmediator legt niets op: uiteindelijk bepalen de partners hun eigen regeling. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.

Scheidingsconvenant

In het scheidingsconvenant worden de afspraken vervolgens vastgelegd. Een convenant is een juridische overeenkomst. Na de ondertekening van het scheidingsconvenant volgt de laatste stap:  de bekrachtiging van de afspraken door de rechter. Voor mensen die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, wordt ook de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap uitgesproken.

Scheiden in overleg: gericht op een acceptabel resultaat voor beiden, duurzaam en juridisch veilig.

U kunt het contactformulier invullen voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Bellen kan natuurlijk ook: Bel of mail

Voordelen mediation bij relatiebeëindiging

Mediation bij scheiding of verbreking van een samenwoonrelatie heeft voordelen:

  • U beslist zelf over de gevolgen van uw scheiding en laat dit niet over aan de rechter,
  • Samen met uw partner komt u tot een regeling waar u beiden achterstaat. De gemaakte afspraken hebben hierdoor een groot draagvlak,
  • Na de scheiding communiceert u gemakkelijker met uw voormalig partner. Dat is zeker ook  voor de kinderen positief.
  • De kosten van bemiddeling zijn lager dan bij een procedure waarbij ieder een eigen advocaat heeft.
  • Mediation gaat aanzienlijk sneller: een procedure neemt al snel een half jaar in beslag. Scheiden met behulp van mediation wordt – als u dat wenst – binnen drie maanden geregeld.

Past scheidingsmediation bij u?

Scheidingsbemiddeling (mediation) is geschikt voor gehuwde en ongehuwde partners die de wil hebben er samen uit te komen. Het is niet nodig dat u al overeenstemming hebt bereikt. Het is ook niet vereist dat u nog “on speaking terms” bent. De mediator ziet het als haar taak de communicatie tussen de partners zodanig te verbeteren dat zij (weer) in staat zijn tot overleg over een regeling voor de scheiding. Kortom: ook bij een groot conflict tussen de partners is scheidingsbemiddeling mogelijk.

> De tarieven voor scheidingsmediation zijn duidelijk: ik werk met vaste tarieven, zodat u ook wat kosten betreft niet voor verrassingen komt te staan.

Scheidingsmediation kan snel

Mediation vraagt twee tot vijf gesprekken.  Een eerste afspraak is mogelijk binnen één of twee weken.

U kunt mij bellen of mailen voor een afspraak: bel 030-207 70 70 of stuur een mail