Stappenplan echtscheiding

Hieronder vindt u het stappenplan voor een echtscheiding: in vier stappen wordt uw echtscheiding geregeld. Het gaat hier om een procedure met een eigen advocaat.

echtscheiding stappenplan

stap voor stap door het echtscheidingsproces

Stap 1 – stappenplan echtscheiding
intake

Thuis vult u het intakeformulier in en u stuurt dat voor de eerste bespreking naar mij toe. In een gesprek van 1 tot 1,5 uur bespreek ik met u daarna wat van belang is in uw scheiding. Aan het eind van dat gesprek is duidelijk welke onderwerpen in de scheidingsprocedure aan de orde komen.
De meest voorkomende onderwerpen zijn:
regelingen voor de kinderen, alimentatie, de woning,
verdeling bezit en schulden en pensioenen.

Stap 2 – stappenplan echtscheiding
verzamelen van informatie

Binnen twee werkdagen na het intakegesprek ontvangt u een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen. Vervolgens kunt u de informatie verzamelen die nodig is om de echtscheidingsprocedure goed te laten verlopen. Uiteraard krijgt u hierbij van mij een handleiding. Indien van toepassing ontvangt u een model voor het ouderschapsplan.

Stap 3 – voorbereiding procedure

Samen met u stel ik het verzoek tot echtscheiding op. Is uw echtgenoot al begonnen met de procedure, dan stellen we samen het verweerschrift op. We bespreken wat de beste strategie is, waarbij we nagaan of het mogelijk is om in overleg met de wederpartij afspraken te maken.

Stap 4 – zitting en uitspraak

De zitting zal ongeveer twee maanden na de indiening van het verweerschrift plaatsvinden.
De zitting wordt uiteraard goed met u voorbereid.
De rechter neemt een beslissing nemen over de onderwerpen waarover geen overeenstemming is bereikt.
De uitspraak van de rechter komt een maand na de zitting per post. Daarna vindt de inschrijving van de scheiding bij de gemeente plaats. Daarmee wordt de scheiding definitief.

Hierboven ziet u het stappenplan voor echtscheiding met een eigen advocaat. Voor mediation geldt een ander stappenplan.

Verder lezen?

Wilt u meer weten? Hier vindt u bijvoorbeeld meer informatie over het ouderschapsplan

De wet over partneralimentatie is gewijzigd. Hier leest u meer over de nieuwe regeling partneralimentatie.