Stappenplan scheidingsmediation

Hieronder ziet u het Stappenplan scheidingsmediation. In vier stappen is hiermee uw echtscheiding geregeld. Duidelijkheid voor u is van belang. Het proces van scheiden is al moeilijk genoeg. Met dit Stappenplan scheidingsmediation heeft u houvast in het proces van uit elkaar gaan.

Stap 1 – intake
Beide partners vullen het intakeformulier in en sturen dat voor de eerste inhoudelijke bespreking naar de mediator. In een gesprek van ongeveer 1,5 uur bespreekt de mediator daarna het intakeformulier met beide partners.
Aan het eind van het gesprek is duidelijk welke onderwerpen tijdens de mediation aan de orde komen en in welke volgorde.

Stap 2 – verzamelen van informatie
Binnen twee werkdagen na het intakegesprek ontvangt u de eerste afspraken- en actielijst. Hierin staan de onderwerpen die aan bod komen. U verzamelt daarna de informatie die nodig is om de mediation te laten slagen. Uiteraard krijgt u hiervoor van mij een handleiding.
Indien van toepassing ontvangt u een model voor het ouderschapsplan.

Stap 3 – mediationgesprekken
Bij het begin van het eerste mediationgesprek ondertekenen mediator en beide partners de mediationovereenkomst; de overeenkomst die ik gebruik is goedgekeurd door de vFAS (site vFAS)
Een mediationgesprek duurt 1 ½ tot 2 uur. Na ieder gesprek ontvangt u een korte samenvatting van wat besproken is, met daarbij de aandachtspunten voor het volgende gesprek.
Zodra de te maken afspraken meer vorm krijgen, stel ik een conceptconvenant op. U ontvangt dit concept voor de volgende mediationbespreking. Zo kunt u zich thuis goed voorbereiden.

Stap 4 – afronding 
Wanneer alle onderwerpen besproken zijn en er overeenstemming is over de afspraken, kan het ouderschapsplan en/of convenant ondertekend worden. De rechtbank bekrachtigt de gemaakte afspraken. Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan spreekt de rechter in dezelfde beslissing de scheiding uit.