Bijstandsverhaal op ex-partner

14 september 2019

Bijstandsverhaal op ex-partner: wat houdt het in?

bijstandsverhaal op ex-partner

bijstandsverhaal ook mogelijk voor ex-samenwoners

Bijstand is het vangnet van onze sociale zekerheid. Pas als er geen andere opties zijn, krijgt iemand een bijstandsuitkering. De gemeente moet daarom ook nagaan of er recht op alimentatie bestaat. Is dat het geval dan kan bijstandsverhaal op de ex-partner plaatsvinden.
Wat dat laatste betreft: de gemeente is verplicht om na te gaan of er recht op alimentatie bestaat. Ook al hebt u met uw ex afgesproken geen alimentatie te betalen, de gemeente neemt hierover een eigen beslissing. De gemeente kan een zogenaamd ‘verhaalsbesluit’ nemen waardoor de ex-partner
(een deel van) de verleende bijstand aan de gemeente moet vergoeden.

Bijstandsverhaal op ex-partner: wat is het maximale bedrag?

De bijstand voor een alleenstaande (met of zonder kinderen) is afgerond € 1.050 per maand in 2020. De gemeente verhaalt maximaal dit bedrag.

Bijstandsverhaal: ook voor samenwoners?

Voor ex-samenwoners geldt dat er geen verplichting tot partneralimentatie is. Maar hoe zit het dan als er kinderen in het spel zijn? Kan de gemeente bijstand verhalen als er alleen een onderhoudsplicht bestaat voor de kinderen?

Tot 2015 was het antwoord op die vraag duidelijk: ja de gemeente kan ook verhalen als er alleen een alimentatieverplichting is tegenover de kinderen. In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Het was toen de vraag of verhaal bij ex-samenwoners met kinderen nog steeds mogelijk was.

Bijstandsverhaal onder de Participatiewet

De Participatiewet is met ingang van 1 januari 2015 de basis voor de bijstandsverlening. Nieuw in die wet is dat een alleenstaande ouder hetzelfde bedrag ontvangt als een alleenstaande. De alleenstaande ouder krijgt via het kindgebonden budget van de belastingdienst een aanvulling voor de kosten van de kinderen.

De gemeente betaalt dus niet langer een bijdrage uit die voor de kinderen is bestemd.
Dit wierp de vraag op of bijstandsverhaal nog mogelijk was voor ex-samenwoners met kinderen. Het antwoord hierop is: ja.

De hoogste rechter, de Hoge Raad heeft hierover in 2016 een beslissing gegeven:
” De alleenstaande ouder draagt als gezinshoofd de volledige zorg voor de tot zijn last komende kinderen. De bijstand wordt zowel voor paren met kinderen als voor alleenstaande ouders mede ten behoeve van het levensonderhoud van die kinderen verstrekt. Dit blijft zo. Kinderen hebben als gezinsleden geen zelfstandig recht op bijstand. Omdat de bijstand als gezinsbijstand wordt verstrekt dienen de middelen van alle gezinsleden in beginsel in aanmerking te worden genomen.”

U kunt deze beslissing lezen via deze link.

Bijstandsverhaal op ex-partner: hoe is dit te voorkomen?

U kunt over de scheiding goede afspraken maken. Dit houdt ook in dat u een bijdrage betaalt voor de kinderen die redelijk is. Als u gehuwd was, is het de vraag of u daarnaast nog draagkracht heeft voor het betalen van partneralimentatie. Heeft u dit goed onderzocht en afspraken gemaakt die bij de draagkracht passen, dan zal de gemeente u hierin volgen.

Meer advies nodig of bijstand in een procedure die door de gemeente is gestart: U kunt hiervoor met mij contact opnemen. klik hier

Wilt u alvast uw draagkracht laten berekenen? Rekenhulp draagkracht kinderalimentatie