Toestemming vakantie na scheiding

27 juni 2019

Als beide ouders het gezag hebben over het kind, dan heeft de ene ouder toestemming nodig van de andere ouder om samen met het kind naar het buitenland te kunnen gaan.
Deze toestemming voor een vakantie van één ouder met het kind is iets waar u na scheiding aan moet denken.

Toestemming vakantie na scheiding
Na scheiding is toestemming van de andere ouder nodig voor een vakantie met de kinderen

Toestemming vakantie na scheiding

Er is een formulier dat u kunt gebruiken om te laten zien dat de andere ouder toestemming geeft voor het reizen met uw kind naar het buitenland: Formulier om in te vullen

De Engelse versie van dit formulier vindt u hier.

Het formulier is niet verplicht, maar wel praktisch. Op het formulier vult u de reisbestemming in. Verder vult u de namen in van beide ouders en van het kind. En van allen het nummer van ID of paspoort. Ook neemt u op uw reis een kopie mee van ID of paspoort van de ouder die toestemming verleent.
Bij de rechtbank kunt u zo nodig een uittreksel opvragen uit het gezagsregister. Dat kan ook via uw advocaat. Bij de gemeente kunt u daarnaast nog een internationaal uittreksel opvragen uit de Basisregistratie personen van de minderjarige waarop de gegevens van de ouders zijn vermeld.

Als de toestemming wordt geweigerd

Weigert de andere ouder om toestemming te geven voor uw vakantie? In dat geval kunt u
de rechter vragen om vervangende toestemming. Hiervoor hebt u wel een advocaat nodig. Als u verwacht dat de andere ouder geen toestemming geeft, wacht dan niet te lang met het starten van een procedure.
Meer informatie? Mail naar Rijnadvocatuur of bel: 030 207 70 70.

Nieuw paspoort nodig voor uw kind?

Voor een nieuw paspoort is toestemming nodig van beide ouders met gezag. Dit geldt tot het 18e jaar van uw kind. Voor een ID-kaart geldt echter dat tot het 12e jaar toestemming nodig is van beide ouders met gezag.

Weigert de andere ouder toestemming te verlenen voor een nieuw paspoort of een nieuwe ID-kaart? Ook dan kunt u de rechter vragen om vervangende toestemming.