Ouderschapsplan bij scheiding

22 juni 2019

Wat moet je regelen in een ouderschapsplan bij scheiding? Een ouderschapsplan heeft in ieder geval drie verplichte onderwerpen:

  • de zorgverdeling,
  • de bijdrage per ouder in de kosten van de kinderen,
  • de wijze waarop u overleg hebt.

Andere onderwerpen kunt u ook in het ouderschapsplan opnemen, bijvoorbeeld afspraken over kinderopvang of over sporten. Met een goed ouderschapsplan voorkomt u conflicten en dat geldt ook voor ouders die uit elkaar gaan na samenwonen.

 

voorbeeld zorgregeling in ouderschapsplan bij scheiding

co-ouderschap in een ouderschapsplan bij scheiding: een zorgregeling waarbij een kind ten minste 3 dagen bij elke ouder is

 

Ouderschapsplan verplicht bij scheiding

Bij een verzoek tot echtscheiding aan de Rechtbank hoort een ouderschapsplan.
Als het niet lukt om over de hierboven genoemde onderwerpen afspraken te maken, dan kan de rechter een uitspraak te doen. De Rechtbank verlangt wel van ouders dat zij hun best doen om zelf afspraken te maken. De ouders moeten daarom laten zien dat ze dit serieus geprobeerd hebben.

Zorgverdeling: wat moet je regelen in het ouderschapsplan bij scheiding?

U maakt afspraken over de zorgverdeling voor de gewone schoolweken en ook voor de vakantieperiodes. Daarnaast maakt u afspraken over bijzondere dagen: verjaardagen, sinterklaas, kerst e.d.

U kunt kiezen voor co-ouderschap, maar dat hoeft niet. Co-ouderschap is een zorgregeling waarbij  een kind ten minste drie dagen per week bij ieder van de ouders is.

Bijdrage voor de kinderen

Het tweede punt wat je moet regelen in het ouderschapsplan bij scheiding is de verdeling van de kosten van de kinderen. De wet geeft aan dat ouders naar draagkracht bijdragen in de kosten van de kinderen.
Hierbij wordt een rekenmodel gevolgd. De ouderbijdrage moet voldoende zijn om in de behoefte van de kinderen te voorzien. Maar de bijdrage moet uiteraard ook passen bij de draagkracht van de ouders: de bijdrage kan niet hoger zijn dan de beschikbare draagkracht. Een berekening maken, is lastig. U kunt op basis van uw netto inkomen wel alvast uw draagkracht berekenen: rekenhulp draagkracht.

Informatie en overleg

Overleg over dagelijkse zaken doen ouders vaak via WhatsApp of via
e-mail. Gaat het over belangrijke onderwerpen dan kan een afspraak gemaakt worden. Informatie van school kan meestal aan beide ouders toegestuurd worden. Leg ook vast wie er naar een ouderavond of tienminuten-gesprek gaat: doet u dat samen? En mag een nieuwe partner mee?

Mediation en ouderschapsplan bij scheiding

In de mediation is het ouderschapsplan uiteraard een belangrijk onderwerp. Vaak kunt u zelf alvast het nodige doen met behulp van het voorbeeld dat u van mij krijgt.

Rol van de kinderen bij het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan wordt gemaakt door de ouders. Zij dienen wel hun kinderen op de hoogte te brengen van de belangrijkste afspraken. Kinderen vinden het vaak fijn om bij het maken van de plannen betrokken te zijn. Ook voor kinderen is een scheiding immers ingrijpend. Het leven zoals zij dat kenden, verandert op veel punten.
Villapinedo is een organisatie die het belang van kinderen in een scheiding centraal stelt. Hier vindt u een brief aan alle gescheiden ouders zoals deze te vinden is op de site van Villapinedo. Op deze site is meer informatie over scheiden te vinden, zowel voor ouders als voor kinderen.

Informatie nodig over een ouderschapsplan?

Neem contact op via het contactformulier: contact via e-mail of
bel: 030 – 207 70 70