Indexering alimentatie 2019

5 januari 2019

De indexering van de alimentatie is bekend: per 1 januari 2019 is de verhoging 2%.
Het bedrag dat in 2018 werd betaald, moet dus met 1,02 verhoogd worden.

Deze verhoging is volgens de wet automatisch van toepassing. Dit geldt zowel voor de alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld als voor de alimentatie die onderling tussen partijen is afgesproken. Elk jaar wordt rond half november bekend wat de indexering van de alimentatie zal zijn.
De verhoging van de alimentatie is steeds gebaseerd op het loonindexcijfer van het jaar ervoor. De indexeringspercentages in voorgaande jaren vindt u hieronder. Ook ziet u een rekenvoorbeeld.

Indexeringspercentages in de afgelopen jaren

2015    0,8%
2016    1,3%
2017    2,1%
2018    1,5%

Rekenvoorbeeld indexering alimentatie 2019

De alimentatie is vastgesteld in 2014 op € 250 per maand.
De alimentatiebedragen zijn dan na indexering achtereenvolgens:

vanaf 1 januari 2015:   €  252,00
vanaf 1 januari 2016:  €  255,28
vanaf 1 januari 2017:  €  260,64
vanaf 1 januari 2018:  €  264,55
vanaf 1 januari 2019  €  269,84

Indexering vragen met terugwerkende kracht?

U kunt met terugwerkende kracht de verhoging van de alimentatie vorderen. U kunt echter niet verder teruggaan dan vijf jaar. Als u een beslissing van de rechtbank hebt waarin de alimentatie is vastgesteld (of bekrachtigd) dan kan zo nodig via een deurwaarder de alimentatie geïncasseerd worden. Gaat het om een achterstand van niet meer dan een half jaar, dan kunt u (gratis) terecht bij het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. De site van het LBIO vindt u hier.

Hulp nodig bij wijziging van alimentatie?

Als de omstandigheden wijzigen, bijvoorbeeld door het ontstaan van werkloosheid, kan het noodzakelijk zijn om de alimentatie aan te passen. U kunt altijd proberen om dat in onderling overleg te doen. Lukt dat niet, dan kunt u dat via de rechter proberen. U hebt daar de bijstand van een advocaat voor nodig. Hebt u meer informatie nodig over dit onderwerp? Neemt u dan vrijblijvend contact op via de mail rijn@rijnadvocatuur.nl of via de telefoon (030-207 77 00).