10 vragen over echtscheiding

Echtscheiding in 10 vragen en antwoorden: U vindt hier de antwoorden op veel gestelde vragen over echtscheiding, bijvoorbeeld hoe u de echtscheiding aanvraagt en wat u allemaal kunt regelen. Met deze vragen en antwoorden komt u weer een stapje verder in het echtscheidingsproces.

Echtscheiding in 10 vragen en antwoorden

1.  Samen een echtscheiding aanvragen, kan dat?

Ja, dat kan. Dat is een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek. U gaat dan samen naar een advocaat/mediator om de echtscheiding te regelen.
In de mediation maakt u afspraken over de gevolgen van de scheiding. De mediator helpt u daarbij. De afspraken komen in een contract of convenant. Daarna volgt een schriftelijke procedure bij de rechtbank, zodat u niet zelf naar de rechter hoeft.
Binnen een paar weken ontvangt u de uitspraak van de rechter.

2.  Ieder een eigen advocaat bij echtscheiding

Dat is ook een optie. Eén van de advocaten vraagt de echtscheiding aan bij de rechtbank.
En de ander krijgt dan een periode van 6 weken om hierop te reageren. Tot zover is de procedure schriftelijk. Daarna volgt een zitting bij de rechter, waarop ieder zijn standpunt toelicht. De rechter doet uitspraak na ongeveer één maand.

3.  De uitspraak in een echtscheidingsprocedure

De rechter spreekt de echtscheiding uit als het huwelijk geen toekomst meer heeft. Als één van partijen dat vindt, dan is dat meestal voldoende. De rechter spreekt hierbij over een ‘duurzame ontwrichting’ van het huwelijk.

4.  Hoelang duurt de echtscheidingsprocedure?

Bij een gemeenschappelijk verzoek volgt de uitspraak al na 3 tot 4 weken. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding met verweer, duurt de procedure zeker 5 maanden.

5.  Hoe komt de echtscheiding tot stand?

De gemeente waar u getrouwd bent, zal de echtscheiding registreren. Dit maakt is de echtscheiding definitief. De inschrijving is mogelijk na afloop van de beroepstermijn van 3 maanden.

6.  Kan de echtscheiding snel worden ingeschreven?

Als u verklaart niet in hoger beroep te gaan, kunt u de echtscheiding direct laten inschrijven.
U tekent dan allebei een zogenaamde akte van berusting.

7.  Wat staat er in een ouderschapsplan?

Er zijn drie onderwerpen die in elk ouderschapsplan thuis horen, namelijk:

 • Welke zorgverdeling kiezen de ouders? De rechtbank vraagt om een duidelijk schema.
 • Wat zijn de kosten van de kinderen en hoe verdelen de ouders die kosten?
 • Hoe overleggen de ouders met elkaar over de kinderen?

Een ouderschapsplan is verplicht bij echtscheiding. U vindt hier meer informatie over het ouderschapsplan.

8.  Wat regelt u in de echtscheidingsprocedure?

Behalve de echtscheiding zelf kunt u ook de volgende onderwerpen aan de orde stellen:

 • ​Partneralimentatie
 • Verdeling gemeenschappelijke bezittingen, zoals een koopwoning, banktegoeden e.d.
 • Huurrecht van de woning
 • Regeling van het vermogen, dus de afwikkeling van de gemeenschap van goederen of van de huwelijkse voorwaarden
 • Pensioenrechten

9.  Spoedmaatregelen nodig bij scheiding?

Op verzoek van een advocaat kan de rechter voorlopige maatregelen uitspreken, ook wel  voorlopige voorzieningen genoemd. Deze maatregelen gelden dan tijdens de echtscheidingsprocedure. Als u samen afspraken kunt maken, zijn voorlopige voorzieningen niet nodig.

10.  Welke spoedmaatregelen zijn er?

De volgende maatregelen zijn mogelijk:

 • het tijdelijk gebruik van de woning door één van partijen,
 • het plaatsen van de kinderen bij één ouder, waarbij dan voor de andere ouder meestal een omgangsregeling geldt,
 • een voorlopige alimentatie voor de kinderen/ex-partner

Echtscheiding in 10 vragen en antwoorden

NB Dit alles geldt ook voor beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Als u geen minderjarige kinderen hebt, dan kunt u het geregistreerd partnerschap ook buiten de rechter om beëindigen. Een huwelijk kunt u echter alleen via de rechter beëindigen.