Stappenplan echtscheiding

Stappenplan echtscheiding

Stap 1 – intake
Thuis vult u het intakeformulier in en u stuurt dat voor de eerste bespreking naar mij toe.
In een gesprek van 1 tot 1,5 uur bespreek ik met u het intakeformulier. Aan het eind van dat gesprek is duidelijk welke onderwerpen in de echtscheidingsprocedure aan de orde komen. De meest voorkomende onderwerpen zijn: regelingen voor de kinderen, alimentatie, verdeling van de woning, afwikkeling van het huwelijksvermogen en afspraken over de pensioenen.

Stap 2 – verzamelen van informatie
Binnen twee werkdagen na het intakegesprek ontvangt u een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen. Vervolgens kunt u de informatie verzamelen die nodig is om de echtscheidingsprocedure goed te laten verlopen. Uiteraard krijgt u hierbij van mij een handleiding.
Indien van toepassing ontvangt u een model voor het ouderschapsplan.

Stap 3 – voorbereiding procedure
Samen met u stel ik het verzoek tot echtscheiding op. Is uw echtgenoot al begonnen met de procedure, dan stellen we samen het verweerschrift op. We bespreken wat de beste strategie is, waarbij we nagaan of het mogelijk is om in overleg met de wederpartij afspraken te maken.

Stap 4 – zitting en uitspraak
De zitting zal ongeveer twee maanden na de indiening van het verweerschrift plaatsvinden.
De zitting wordt uiteraard goed met u voorbereid.
De rechter neemt een beslissing nemen over de onderwerpen waarover geen overeenstemming is bereikt.
De uitspraak van de rechter komt een maand na de zitting per post. Daarna vindt de inschrijving van de scheiding bij de gemeente plaats. Daarmee wordt de scheiding definitief.